karriere

I Dansk HøreCenter’s afdelinger arbejder såvel audiologister, audiologopæder som audiologist trainees samt servicekoordinatorer, der står for vores kundeservice.

Audiologisternes arbejde består af:

Foretage fuld audiometri (høreprøve), professionel rådgivning, service, tilpasning af alle modeller af høreapparater, tage aftryk af øret, efterkontrol, justeringer, reparationer og journal notat. Faglig viden holdes ajour gennem såvel interne som eksterne kurser.

Servicekoordinatorernes arbejde består af:

Kundeservice og administrative opgaver – herunder modtagelse af kunder, telefonpasning, booking af kundeaftaler, fakturering, lagerstyring og ad-hoc opgaver.

I fællesadministrationen i Odense er alle virksomhedens støttefunktioner samlet – HR, regnskab, IT og marketing. Samme sted er Dansk Akademi for Audiologi beliggende. Her optages og uddannes audiologist trainees – en 3 årig uddannelse.


<a href=”https://hr-skyen.dk/list-jobs/”>Visit our job page</a>


© e-Recruitment by HR-Skyen