Tilskud til høreapparat

 

Offentligt tilskud til høreapparater pr. 1. januar 2018

Tilskuddet er på op til kr. 4.108,- for det første øre og op til kr. 2.369,- for det andet øre.

Er gældende fra 1. januar 2018 og reguleres hvert år.

Tilskud gives til alle over 18 år med hørenedsættelse og er ikke indkomst- og formuebestemt.

Har du tidligere har fået høreapparat, på en offentlig høreklinik eller har købt høreapparat hos privat forhandler, kan du efter 4 år opnå nyt tilskud.

Dansk HøreCenter hjælper dig igennem processen.

 

Ud over det almindelige offentlige tilskud, er der i visse tilfælde mulighed for at få dækket op til 85% af egenbetalingen ved køb af høreapparater.

 

Du kan søge din kommune om helbredstillægskort, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Helbredstillægget udbetales afhængigt af den tildelte procentsats.

Du kan søge om helbredstillægskort på www.borger.dk eller henvende dig på borgerservice i din kommune.

 

Sygesikringen Danmark

Er du aktiv medlem af Sygesikringen danmark kan du også få tilskud til høreapparater.

  • Medlemmer af gruppe 1 og 2 får op til kr. 1.500,-* pr. høreapparat.
  • Medlemmer af gruppe 5 får op til kr. 1000,-* pr. høreapparat.

* Max 50% af egenbetaling.

Læs mere her.

BT_LND_RIE-63