Høreapparater kan bremse demens

Nyt, stort, fransk studie viser en sammenhæng mellem høretab og demens dvs. ‘kognitivt forfald’.

Der er mange fordele ved at bruge høreapparat – en af dem er, at brugen kan bremse demens. Det viser en omfattende fransk undersøgelse. 3.670 mennesker er siden 1989-90 blevet fulgt i deres udvikling, og undersøgelsen viser, at mennesker med høretab (selvrapporteret), der ikke har løst problemet med høreapparater, hurtigere fik et såkaldt ‘kognitivt forfald’ (tegn på demens) end mennesker med høretab, der brugte høreapparater. Undersøgelsen er den største nogensinde, der bekræfter en vis sammenhæng mellem demens og høretab, samt muligheden for at bremse udviklingen med høreapparater.
Hear-it, der er verdens største samlede kilde til informationer omkring høretab, fortæller om undersøgelsens resultater:

“Det kognitive forfald blandt dem i undersøgelsen, der brugte høreapparater, var således ikke signifikant forskellig fra kontrolgruppen (dem, der ikke rapporterede noget høretab). Ældre brugere af høreapparater havde med andre ord nogenlunde samme kognitive niveau som dem uden hørenedsættelse.

Forbedring af hørelse hjælper

Studiet dokumenterer ikke, at høretab direkte fører til kognitivt forfald, men at de mentale og sociale konsekvenser af et høretab formentlig bidrager til forfaldet. Derfor kan en forbedring af hørelsen ved hjælp af høreapparater eller cochlear implantater mindske de negative psykiske virkninger af et høretab og øge evnen til at deltage i kognitivt stimulerende aktiviteter såsom sociale aktiviteter, som bremser kognitivt forfald.

Fakta om undersøgelsen

PAQUID er en omfattende fransk undersøgelse foretaget blandt 3.670 tilfældigt udvalgte personer i alderen 65 og ældre. Undersøgelsen begyndte i 1989-1990, og deltagerne er siden blevet evalueret regelmæssigt igennem 25 år. Undersøgelsen er blevet ledet af professor Hélène Amieva, Université Victor Segalen Bordeaux II, i Frankrig. I undersøgelsen har deltagerne selv indrapporteret deres oplevelse af høretab. Det kognitive forfald blev målt ved hjælp af en såkaldt Mini-Mental State Examination (MMSE). Styrken ved den undersøgelse er det høje antal af deltagere og den lange periode, som de er blevet fulgt og målt. Undersøgelsen er offentliggjort i Journal of American Geriatri Society.”

Bevist videnskabeligt

“Hos Hear-it er vi dybt taknemmelige for professor Hélène Amievas arbejde med at dokumentere, hvad vi har haft en klar formodning om i årtier, men ikke været i stand til at bevise videnskabeligt: At høreapparater hjælper hørehæmmede med at holde sig kognitivt og mentalt sunde,” skriver generalsekretær i Hear-it AISBL, Kim Ruberg i pressemeddelelsen.
Kilde: Høreforeningen