Hanne Vesterby Løffgreen

“Da jeg fik høreapparat, åbnede der sig en helt ny verden for mig”