Sådan foregår en høreundersøgelse

undersoegelse_aInden vi begynder med høreundersøgelsen, kigger vi ind i begge dine ører for at sikre, at der er fri passage til trommehinden.

Det er en forudsætning for en korrekt måling og er ligeledes med til at sikre en høreundersøgelse af høj kvalitet.

 

undersoegelse_b

Når vi har sikret, at der ikke er ørevoks eller andre forhold, der kan blokerer for lyden, får du hovedtelefoner på ørerne.

Under høreundersøgelsen skal du svare ja eller trykke på en knap, når du hører en tone, også selvom den er meget svag. Vi måler et øre ad gangen. På den måde kan vi finde høretærsklen ved forskellige frekvenser.

 

undersoegelse_dHøreundersøgelsen udføres også med en telefon bag øret, som måler hørelsen direkte i det indre øre, uden om mellemøret og øregangen.

Begge målinger er med til at sikrer dig det bedst mulige udgangspunkt ved behov for eventuelt høreapparatbehandling.

Audiogram

Måling af høreslen, måles i decibel HL ved forskellige frekvenser.

Målingen bliver aflæst i et audiogram.

Den røde kurve angiver højre øre og den blå kurve venstre øre.

 

 

 

undersoegelse_eEnten før eller efter høreundersøgelsen kan vi, blandt andet, måle mellemørets funktion.

Målingen kan sammen med ovenstående målinger, være med til at afklare årsagen til høretabet.

 

 

undersoegelse_fSamlet set er målingerne med til at vise størrelsen og årsagen til et eventuelt høretab.

Ved hjælp af målingerne kan vi se om der er indikation for høreapparatbehandling.